Rettelser og tillæg til Svein Tore Dahls bøger

Den nu nedlagte støttegruppe for Svein Tore Dahls udgivelser påtog sig at koordinere udarbejdelse og offentliggørelse af tillæg og rettelser til følgende bøger:
 
EMBETSMENN I MIDT-NORGE I TIDEN 1536-1660
Svein Tore Dahl, Trondheim 1999.
Rettelser og tilføjelser i PDF format PDF logo
Koordinator: Lars Steinar Hansen, e-mail: larssh@online.no

EMBETSMENN I MIDT-NORGE I TIDEN 1660-1700
Svein Tore Dahl, Trondheim 1999.
Koordinator: Lars Steinar Hansen, e-mail: larssh@online.no

GEISTLIGHETEN I NORD-NORGE OG MIDT-NORGE I TIDEN 1536-1700
Svein Tore Dahl, Trondheim 2000.
Rettelser og tilføjelser i PDF format PDF logo
Koordinator: Lars Steinar Hansen, e-mail: larssh@online.no

Rettelser og tilføjelser er udarbejdet og offentliggjort i forståelse med Svein Tore Dahl. Vi gør dog opmærksom på, at disse dokumenter er gruppens arbejde, og at ansvaret for indholdet helt og holdent er gruppens.

Nogle af bøgerne blev ved genoptryk opdateret med en del af de nævnte rettelser og tilføjelser. Vær derfor opmærksom på, at alle ovennævnte dokumenter referer til førsteudgaverne af de nævnte bøger.

Alle dokumenter er i PDF format og kan f.eks. læses med Adobe Acrobat Reader, som er freeware og kan lastes ned fra: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Registre til Svein Tore Dahls og Kåre Hasselbergs bøger

Bestilling af Svein Tore Dahls bøger

Læs mere om den daværende støttegruppes arbejde.

Hvad omfatter Midt- og Nord-Norge?Senest opdateret 29 nov 2005
Jan Tuxen