Svein Tore Dahl (1958-2000)

Bøger om embedsmænd og gejstlige i Midt- og Nordnorge 1536-1700

I 1999 og 2000 er der udkommet fire bemærkelsesværdige opslagsværker om embedsmænd og gejstlige i Midt- og Nordnorge fra reformationen og frem til ca. år 1700:

Bøgerne udmærker sig på flere måder. For præstestandens vedkommende er det ca. 150 år siden, at Erlandsen udsendte sit værk om den nordenfjeldske gejstlighed. Embedsmændene i dette område er vistnok aldrig før beskrevet i et samlet opslagsværk.

Men vigtigst er, at Svein Tore Dahl som faghistoriker tog mange overleverede 'kendsgerninger' i personalhistorien op til prøvelse. Han benyttede sig hovedsageligt af originalkilder, og dermed er der kommet meget nyt og hidtil ukendt materiale frem. På den ene side kunne han bekræfte gode, men hidtil dårligt underbyggede teorier om slægtssammenhænge. På den anden side gennemhullede han en række af tidligere tiders hypoteser, som efterhånden var blevet til 'kendsgerninger' blandt slægtsforskere.

Bøgerne er blevet vel modtaget og er blandt de mest citerede på nyhedsgrupperne no-fritid.slektsforsking.diverse og no.fritid.slekstforsking.etterlysing.

Bøgerne har længe været udsolgt, men tre af dem er nu blevet genoptrykt af familien. De kan bestilles via denne formular.

For god ordens skyld vil jeg lige nævne, at jeg ikke har nogen som helst økonomisk interesse i disse udgivelser. Derimod deltog jeg i en uformel støttegruppe for Svein Tore Dahl.