Midt- og Nord-Norge

I bøgerne om embedsmænd og gejstlighed af Svein Tore Dahl og Kåre Hasselberg benyttes begreberne Midt-Norge og Nord-Norge. Nu er Midt-Norge og Nord-Norge vel ikke ganske entydige begreber for alle, så derfor er en nærmere forklaring måske på sin plads.
Men faktisk er det ikke helt nemt at lave en entydig definition. Sagen er jo den, at både den gejstlige og den verdslige inddeling er ændret igennem den omhandlede periode fra 1536 til 1700. En mindst lige så vigtig kilde til ændringer var krigene imellem Danmark-Norge og Sverige, som flyttede grænserne ganske markant.
Den simple definition kan læses af kortet til venstre. Midt-Norge er de nuværende fylker Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag samt dele af Møre og Romsdal. Tilsvarende består Nord-Norge af fylkerne Nordland, Troms og Finmark.
Men så nemt er det naturligvis ikke :-)  Dahl skriver f.eks selv om Trondhjems Len, at det ikke i 1537 omfattede hele Trøndelag, men i tiden frem til 1570-75 blev en række smålen lagt ind under Trondheimsgård, herunder Stjørdal, Nord-Møre, Gauldal, Sparbu, Namdal, Børsa, Skaun og Buvik. Jemtland var under Trondheimsgård 1571-1645 og Herjedalen i en periode fra før 1549 til 1645.
Et tilsvarende, omend knapt så omfattende 'rod' gør sig gældende for Nord-Norge.
Så måske er det rigtigere at sige, at bøgerne omfatter de verdslige og gejstlige områder, hvis arkivalier hovedsageligt befinder sig i Trondheim. Heller ikke dette er dog helt korrekt, idet bogen om gejstligheden ikke omfatter områderne Jemtland og Herjedalen, som begge hørte under Trondhjems Stift i lange perioder frem til 1645.


Støttegruppen for Svein Tore Dahls forskning og udgivelser.Senest opdateret 7 Okt 2000
Jan Tuxen