Registre til Svein Tore Dahls bøger

I 1999 og 2000 udgav Svein Tore Dahl - tildels i samarbejde med Kåre Hasselberg - fire bemærkelsesværdige bøger om embedsmænd og gejstlige i Midt- og Nordnorge fra reformationen til ca. år 1700. Hvis du ikke har bøgerne i forvejen, kan du læse om dem på denne side.

Med Svein Tore Dahls tilladelse blev der fremstillet personregistre til følgende bøger:

EMBETSMENN I MIDT-NORGE I TIDEN 1536-1660
Svein Tore Dahl, 1999
Register i PDF format PDF logo
Registeret er komplet med både hoved- og bipersoner.
Koordinator for dette register: Jan Tuxen

EMBETSMENN I MIDT-NORGE I TIDEN 1660-1700
Svein Tore Dahl, 1999
Register i PDF format PDF logo
Registeret er komplet med både hoved- og bipersoner. Desuden er medtaget stillingsbetegnelser og stednavne i forbindelse med personerne, hvor dette er relevant. Derudover er mange krydshenvisninger medtaget.
Koordinator for dette register: Thor Egede-Nissen

GEISTLIGHETEN I NORD-NORGE OG MIDT-NORGE I TIDEN 1536-1700
Svein Tore Dahl, 2000
Register i PDF format PDF logo
Registeret omfatter de gejstlige, hvor disse er nævnt i forbindelse med deres embeder.
Koordinator for dette register: Jan Tuxen

Registrene er alfabetiske personregistre. Samme navn kan henvise til forskellige personer, og samme person kan være nævnt med flere staveformer. Bemærk specielt, at samme person kan være nævnt både med og uden patronymikon/slægtsnavn. Navneangivelser i skarpe parenteser [] findes ikke i teksten. De er medtaget i registrene for at gøre det lettere at finde de pågældende personer.

Der gøres opmærksom på, at sidehenvisningerne i disse registre er til førsteudgaven af de pågældende bøger. Senere udgaver og optryk af bøgerne har lidt ændret sidenummerering.

Registrene er i PDF format. De kan læses, der kan søges i dem, og de kan udskrives med f.eks. Adobe Acrobat Reader, som er gratis og frit kan downloades fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Rettelser og tilføjelser til Svein Tore Dahls bøger

Bestilling af Svein Tore Dahls bøgerStøttegruppen for Svein Tore Dahls forskning og udgivelser.

Senest opdateret 24 nov 2005
Jan Tuxen