Svein Tore Dahl (1958-2000)

Historiker og genealog

Svein Tore Dahl havde en kandidatgrad i historie fra Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. Han skrev speciale i emnet 'De administrative funksjonene og rekrutteringen til disse i Trondheim i perioden 1536-1660'. Som baggrund for specialet samlede han fra originalkilder så meget information om embedsmændene i Midtnorge, at han i 1999 udgav bogen 'Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660'. Denne blev senere fulgt op af 'Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700' samt et ajourført opslagsværk om 'Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700'.

Læs mere om Svein Tore Dahls bøger.

Ved sin alt for tidlige død i oktober 2000 var Dahl i færd med at indsamle materiale om borgerskabet i Trondheim og havde planer om udgivelse af Trondheim bys borgerskapsprotokoll  ca 1670-1826. På forskellige stadier var planer om udgivelse af en bog om nordlandshandlere i Trondheim samt artikler om adelen i Midtnorge og om slægten Tønder.


Nekrolog ved Ola Strøm, bragt 2 Nov 2000 i Adresseavisen, Trondheim.

Støttegruppen for Svein Tore Dahls forskning og udgivelser.