Kåre Hasselberg

Genealog i Trondheim

Kåre Hasselberg er cand.mag. med historie som bifag. Han arbejder som professionel genealog med slægts- og arkivundersøgelser som speciale. Hans basis er det midt- og nordnorske område med Trondheim som det verdslige og gejstlige - og dermed arkivmæssige - centrum. Hasselberg påtager sig private opdrag.

Hasselberg udmærker sig ved sin dybe viden om midt- og nordnorsk personal- og slægtshistorie kombineret med en metodisk og grundig fremgangsmåde. Han er desuden anerkendt som ekspert i tydning af gamle håndskrifter.

Hasselberg udgav i 1995 'Helgelendinger før 1570', og han har i 1999 sammen med Svein Tore Dahl udgivet 'Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700'. Nævnes bør også artiklen 'Nye opplysninger om Falch-slekta fra Trøndelag', Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XXXVII 2000, pp. 188-197.

I efteråret 2002 er udkommet 'Sakefall i Trondheim 1590-1658' med bødelister for Trondheim by. Bogen er i sin form en saglig gennemgang af de domme, som faldt - lige fra nogle få skilling til fængsel, kagstrygning, henrettelse og det, som var værre. Men den er også en saftig gennemgang af de ugerninger, som datiden slog hårdt ned på, f.eks. utugt (et kært barn, som også den gang havde mange navne), trolddom, vold, drab og økonomisk kriminalitet. Bogen rummer et væld af genealogisk information, som her bliver tilgængelig på systematisk form.
Bogen er udkommet i privat tryk og kan bestilles hos forfatteren.

Kåre Hasselberg forbereder for tiden en helt ny udgave af bogen om embedsmændene i Nordnorge. Denne nye udgave vil komme til at omfatte væsentligt flere embeder end den forrige, og den vil dække hele perioden 1537-1837.

Adresse:

Kåre Hasselberg
Brushaneveien 36
N-7082 Kattem
E-mail: khass@online.no.