Jan TuxenSlægten Coldevin  >  Anegalleriet fra Dønnes  >  Hans Tønder English, please!
Hans Emahus Arnoldussen Tønder (1710-52)
Godsejer på Dønnes
Billede af Hans Emahus Tønder Hans Emahus Tønder var søn af godsejer på Dønnes Arnoldus Tønder (ca. 1675 - 26 Aug 1711) og hustru Maria Anna Emahus (d. 1721). Efter at faderen døde i 1711, giftede moderen sig anden gang med overauditør Peder Brønlund (1687-1738). Da moderen døde i 1721, var Hans Tønder kun ca. 11 år gammel, og godset overgik til Peder Brønlund. Senere overtog Hans Tønder selv godset. Han blev i 1730 gift med Else Marie Greve (4 Maj 1705 - 17 Maj 1761). Parret fik kun én datter, Maria Anna Emahus Tønder (1731 - 29 Maj 1802), som giftede sig med løjtnant, senere oberstløjtnant Isach Jørgen Coldevin (28 Jul 1724 - 13 Dec 1793).

Maleriet befinder sig på Rana Museum i Mo. Kunstneren er ukendt.


Oversigt over det Tønder-Coldevinske anegalleri
Dønnesgodsets historie
British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 18 maj 2002