Jan TuxenSlægten Coldevin > Slægten Coldevin på Dønnes > Godsarkivet English, please!
Det Coldevinske godsarkiv fra Dønnes
Universitetsbiblioteket i Trondheim
Dønnes var fra omkring år 1200 og frem til 1911 et vidtstrakt gods i Nordnorge, vistnok det eneste som i hele perioden var i privateje.

I perioden fra 1933 til 1979 samledes arkivalia fra godset på Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Bibliotek, nu Spesalsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT). Initiativtager og donator var dr.phil. Axel Coldevin, "Nordlands historiker". I 1980 udgav UBiT en samlet registratur for godsarkivet, hvis indholdsfortegnelse er gengivet nedenfor. Registraturen blev skrevet af Monica Aase, nuværende førstebibliotekar og leder af Spesialsamlingene ved UBiT, og Axel Coldevin skrev i denne forbindelse en glimrende, men ikke særligt kendt artikel om Dønnesgodsets historie. Artiklen danner indledning til registraturen, som i et samlet dokument er udgivet under ISBN 82-7113-029-3 og tillige publiceret på adressen www.ntnu.no/ub/spesialsamlingene/privark/p034/donnesgodset_p034.pdf (PDF-format, 117 sider, ca. 6,5 MB).

Jeg har fået Universitetsbibliotekets tilladelse til at gengive Axel Coldevins artikel om Dønnesgodset på min hjemmeside, og det er min hensigt på lidt længere sigt at gengive flere dele af godsarkivet, specielt fra slægtsarkivet (afdeling 36a-b), bl.a. Coldevinske slektregister fra Dønnes.

Indholdsfortegnelse til registraturen for det Coldevinske godsarkiv fra Dønnes:

 
side
Innledning i
Litteraturhenvisninger ii
Dønnesgodset 1
Registratur til Coldevinske godsarkiv fra Dønnes 21
Avd.nr.
1a-2o Skatte- og tiende-manntall 21
3a-3c Matrikkeljordebøker 22
4a-b Hoved- og kassabøker for Dønnes Gods 23
5 Hovedbok for Dønnes Gods 23
6 Bygselprotokoll over Dønnes Gods 23
7-25 Jordebøker 23
26a-b Bøker over husmenn på Dønnes Gods 25
27 Extract av Landskyld (Angell og Dass) 25
28 Bygselbrev og husmannskontrakter 25
  I. Brønnø herred 26
  II. Alstahaug herred 28
  III. Nesna herred 31
  IV. Herøy herred 44
  V. Vefsen herred 51
  VI. Tjøtta herred 55
  VII a. Rødøy herred 60
      b. Lurøy herred 61
      c. Gildeskål herred 62
  VIII. Dønnes herred 63
  IX. Hemnes herred 73
  X. Mo herred 85
  XI. Melø herred 94
29 Arvedelinger. Skjøter og fortegnelser over Dønnes gods 94
30 Skjøter og hjemmelsdokumenter på enkelte gårder 99
  I. Alstahaug herred 99
  II. Nesna herred 100
  III. Herøy herred 102
  IV. Vefsen herred 103
  V. Tjøtta herred 103
  VI. Lurøy herred 104
  VII. Dønnes herred 105
  VIII. Hemnes herred 106
  IX. Mo herred 107
  X. Flere gårder samlet på ett skjøte 111
31 Div. kvitteringer og oppgjør 113
32 Prosessreferater 113
33 Bestallinger, borgerbrev, kontrakter 114
34 Korrespondanse 114
35 Dokumenter dat. 1651-1700 115
36a-b Dokumenter vedr. Dønnes gård og kirke samt genealogi over familiene Tønder og Coldevin m.fl. 117
37a-b Jacob Coldevins kvitteringsbøker for bygsel fra leilendinger i Rana rydningsgods. 2b. 117

Der henvises til selve registraturen, som indeholder detaljer om hver afdeling af godsarkivet. Selve det omfattende godsarkiv befinder sig i original på Universitetsbiblioteket i Trondheim, Spesialsamlingene, som privatarkiv nr. 34.

In English, please! Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 5. juni 2006