Jan Tuxen  >  Slægten Tuxen  >  Lorenz Tuxen  >  efterslægt English, please!
Lorenz Tuxen (1618-82)
En efterslægtstavle
Lorenz Tuxen var dronning Sophie Amalies ridefoged på Hørsholm Slot og kendt som 'Nordsjællands Gøngehøvding'. Læs en kortfattet beretning om hans indsats på denne side.

Den efterfølgende slægtstavle er næppe særligt komplet, eftersom den i hovedsagen er samlet fra en række forskellige sekundærkilder. Enhver kritik, tilføjelse eller rettelse er særdeles velkommen.Lorenz Tuxen f. 31 Aug 1618, Søgaard i Angel, g. (1) ca. 1655, Christine Joostens, d. 1678, begr. 15 Mar 1678, St. Petri Kirke, Kjøbenhavn, g. (2) 1680, Maren Mommsen. Lorenz døde 1682, Asminderød, begr. 22 Mar 1682, St. Petri Kirke, Kjøbenhavn. Indlagde sig som ridefoged på Hirschholm store fortjenester - men ingen fortjeneste - under svenskerkrigene 1658-60. Senere vicepræsident i Hofretten.
Christine: Hjemmehørte i Flensborg; først gift med en velhavende købmand, som døde i 1646; derefter gift med dronning Sophie Amalies kammertjener Claus Krôger, som døde under pesten 1654. Hun skal desuden have været amme for den senere Christian V, hvilket måske er årsagen til, at han som konge gav hende en årlig pension på 1000 Rd., samt hendes søn Christian årspenge på 500 Rd.
 
I. Christian Tuxen (søn af Lorenz Tuxen og Christine Joostens) f. ca. 1656, g. Bergitha Burennæa, begr. 3 Nov 1741, Domkirken i Bergen. Christian begr. 19 Maj 1718, Korskirken, Bergen. Student 1674 (Kbh. Universitetsmatr.); studerede jura i København, Leyden, Oxford og Orleans; borgmester i Bergen fra 1701 til sin død.
Bergitha fik 31 Okt 1718 kgl. bevilling til at sidde i uskiftet bo med deres eneste fælles datter.
 
A. Christiane Sophie Tuxen g. 29 Jan 1728, i Nykirken, Bergen (i huset), Jonas Widing, (søn af magister Johan Jacobsen Widing og Cecilie Cathrine Brøgger).
Jonas: Købmand.
 
1. Christian Tuxen Widing f. 1729, Bergen, døbt 3 Feb 1729, Nykirken, Bergen, g. 27 Jan 1727, i Nykirken, Bergen, Martha Johansdatter Pohlmann, f. 1735, d. Aug 1813. Christian døde 5 Nov 1782, Christiania (Slottsmenigheten). Sekretær hos kommanderende general i Norge, senere i det norske generalkrigsdirektorium og i det norske generalitets- og kommissariatskollegium; byråsjef fra 1773.
 
a. Johan Pohlmann Widing f. 13 Sep 1761, Christiania, døbt 20 Sep 1761, d. 8 Mar 1833, Christiania. Oberst; R.a.D. 28 Jan 1809; R. af Sverdordenen. Ugift.

b. Herman Widing f. 1776, Christiania, g. 3 Okt 1808, i Akershus Slottskirke, Marthe Kristine Grefen (el. Grefsen). Herman døde 1860. Oberstløjtnant; gik af 1833 som følge af en så streng afstraffelse af en straffefange, at denne døde.
 

II. Sophie Amalie Tuxen (datter af Lorenz Tuxen og Christine Joostens) f. 1658, Hørsholm, g. (1) 1676, 'uden Trolovelse og Lysning', Heinrich Meincke, begr. 16 Feb 1681, St. Petri Kirke, Kjøbenhavn, g. (2) Severin Rasmussen, f. o. 1658, (søn af kancelliforvalter Rasmus Rasmussen og Karen Sørensdatter) d. 10 Jan 1727, Kjøbenhavn. Sophie døde Apr 1735, Kjøbenhavn. Første ægteskab var barnløst.
Heinrich: Kgl. fiskemester; amtsforvalter over Frederiksborg og Kronborg amter.
Severin: Assessor i Danske Kancelli og Hofretten; justitsråd.
 
A. Rasmus Rasmussen (søn af Severin Rasmussen og Sophie Amalie Tuxen) f. o. 1690, g. 9 Mar 1735, på Engestofte, Bodil Cathrine From, (datter af købmand From i Nykøbing F.) d. 1760. Rasmus døde 31 Jan 1753, begr. Roskilde. Lenssekretær; højesteretsassessor; konferensråd. Rasmus Rasmussens pengesager var ved indgåelse af ægteskabet i en sådan forfatning, at han måtte fraskrive sig al andel i hustruens herregård Engestofte. Parret flyttede iøvrigt hurtigt fra hinanden, dog uden at blive skilt. Ingen fælles børn.
Bodil: Enke efter Bertel Wichmand, fra hvem hun arvede godset Engestofte på Lolland. 22 børn i 1. ægteskab.

B. Christine Charlotte Rasmussen (datter af Severin Rasmussen og Sophie Amalie Tuxen) døbt 11 Jan 1694, begr. 29 Mar 1695.

C. Sophie Amalie Rasmussen (datter af Severin Rasmussen og Sophie Amalie Tuxen) døbt 8 Aug 1695, d. ung.

D. Cathrine Sophie Rasmussen (datter af Severin Rasmussen og Sophie Amalie Tuxen) f. 1696, Kjøbenhavn, g. 1716, Andreas Jørgensen (Hørning), (søn af købmand Jørgen Andersen Hørning og Edel Christensdatter) d. 5 Aug 1733, på vej til Guinea. Cathrine døde 29 Jun 1769, Helsingør, St. Olai, begr. Kjøbenhavn.
Andreas: Amtsforvalter i København; guvernør på Guinea-kysten; kammerråd.
 

1. Thomas Severin Jørgensen f. 7 Nov 1717, Kjøbenhavn, d. 25 Apr 1758, Kjøbenhavn. Kaptajnlieutenant. Adlet Tuxen 31 Mar 1749. Ugift.

2. Hans Christian Jørgensen f. 7 Nov 1717, Kjøbenhavn, d. Kjøbenhavn, begr. 2 Jan 1720, Kjøbenhavn.

3. Ingeborg Jørgensen f. 7 Mar 1719, Kjøbenhavn, g. Wissenbjerg. Iflg. 'Efterladte Papirer i den Reventlowske Familiekreds' var hun dog ugift.

4. Sophia Amalia Jørgensen f. 2 Mar 1721, Kjøbenhavn, g. 1741, Adam Basilius Olsufiew. Sophia døde 1751, Kjøbenhavn. Adlet Tuxen 31 Mar 1749.
Adam: Russisk gehejmeraad, førstedeputeret i det kejserlige russiske kabinet og senatets øverste departement.

Slægtsvåbenet

Den adelige slægt de Tuxens våben

5. Christiane Elisabeth Jørgensen f. 23 Feb 1723, Kjøbenhavn, g. 8 Apr 1741, Christian Friis Møller, f. 17 Dec 1713, Skanderborg, (søn af Fabriksejer Palle Møller og Ide Nicolsdatter Seidelin) d. 15 Maj 1792, Helsingør, St. Mariæ, begr. Kjøbenhavn (fra St. Mariæ, Helsingør). Christiane døde 27 Mar 1796, Helsingør, St. Mariæ, begr. Kjøbenhavn. Adlet Tuxen 31 Mar 1749.
Christian: Generalauditør, generalmajor. Adlet Tuxen 31 Mar 1749 for sin indsats som spion, specielt i forholdet til Rusland.
 

a. Palle Andreas de Tuxen f. 9 Maj 1742, Kjøbenhavn, d. 1 Jul 1790, Rønne, begr. Christiansø. Eskadresekretær i russisk tjeneste. Ugift.

b. Christian Ludvig f. 1743, Kjøbenhavn, døbt 14 Jul 1743. Antagelig død som barn.

c. Ide Cathrine de Tuxen f. 11 Okt 1744, Kjøbenhavn, d. 1775, Helsingør, St. Mariæ, begr. 9 Mar 1775, Kjøbenhavn. Ugift.

d. Adam Gottlob de Tuxen f. o. 1746. Fændrik ved sjællandske nationale infanteriregiment.

e. Louis de Tuxen f. 30 Okt 1748, Kjøbenhavn, g. (1) 8 Dec 1776, i Helsingør, Charlotte Elisabeth Klingfeldt, f. 5 Jan 1755, Stockholm, Maria Magdalene, (datter af svensk oberst Claes Göran Klingfeldt og Benedicte Catharina Ulfsparre) d. 17 Aug 1819, Helsingør, begr. Helsingør, St. Mariæ, g. (2) 13 Maj 1824, i Helsingør, St. Olai, Gustava Maria (Märta) Klingfeldt, f. 17 Maj 1756, Stockholm, (datter af svensk oberst Claes Göran Klingfeldt og Benedicte Catharina Ulfsparre) d. 20 Nov 1833, Kjøbenhavn, begr. Holmens Kirkegaard, Kjøbenhavn. Louis døde 21 Jan 1828, Helsingør, begr. Helsingør, St. Olai. Søofficer; inspektør ved Øresunds Toldkammer; generalkrigskommissær.
 

(1) dødfødt søn.

(2) Christian de Tuxen (søn af Louis de Tuxen og Charlotte Elisabeth Klingfeldt) f. 26 Dec 1787, Kjøbenhavn (Fødselsstiftelsen), døbt 1 Jan 1788, d. 22 Aug 1850, Reval. Oberst i russisk tjeneste.
 

(a) Louis (Login) Tuxen f. 21 Okt 1815, g. (1) Anna Alexievna Wasiljeff, f. Apr 1826, d. 5 Feb 1865, g. (2) Emma N.N., d. 1902, Finland. Louis døde 3 Nov 1880. Russisk kollegieråd, døvstummeskoleinspektør.
 
[1] Anna Tuxen (datter af Louis (Login) Tuxen og Anna Alexievna Wasiljeff) f. 4 Sep 1843, g. 16 Nov 1863, Peter Konstantinowitch Antonoff. Anna døde før 1907.
Peter: Russisk generalmajor.

[2] Maria Tuxen (datter af Louis (Login) Tuxen og Anna Alexievna Wasiljeff) f. 4 Jun 1845, g. Feb 1871, Vladimir Medvedeff, skuespiller ved det kejserlige teater i Moskva.

[3] Login Tuxen (søn af Louis (Login) Tuxen og Anna Alexievna Wasiljeff) f. 8 Feb 1847, g. 21 Sep 1875, Julia Helena Catarina Bom, f. 18 Feb 1849. Ingeniør.

[4] Dmitri Tuxen (søn af Louis (Login) Tuxen og Anna Alexievna Wasiljeff) f. 16 Maj 1856, g. 1891, Mina Noga. Dmitri døde 12 Jun 1894.

[5] Apollinaria Tuxen (datter af Louis (Login) Tuxen og Anna Alexievna Wasiljeff) f. 4 Jan 1858, g. 18 Aug 1885, Fedor Dmitriwitch Andrejeff, f. 31 Dec 1846, d. 1895.
Fedor: Kollegiesekretær.

[6] Lydia Tuxen (datter af Louis (Login) Tuxen og Anna Alexievna Wasiljeff) f. 2 Feb 1861, g. dyrlæge A. Sergejeff.

[7] Wera Tuxen (datter af Louis (Login) Tuxen og Anna Alexievna Wasiljeff) f. 12 Feb 1862.
 

(3) Ida Cathrine Georgia de Tuxen (datter af Louis de Tuxen og Charlotte Elisabeth Klingfeldt) f. 29 Mar 1789, Kjøbenhavn (Fødselsstiftelsen), g. 21 Aug 1812, i Rønne, Christoph Ernst von Drechsel, f. Mar 1771, Lunde v. Svendborg, d. 3 Mar 1848, Fredensborg. Ida døde 4 Apr 1848, Fredensborg.
Christoph: Oberstløjtnant; toldkasserer. von Drechsel er en tysk adelsslægt, som i 1727 kom til Danmark med generalmajor Christoph Ernst von Drechsel (død 1777).
 
(a) Georg Wilhelm Louis von Drechsel f. 4 Okt 1814, Gentofte, g. 16 Mar 1849, i Ørum, Galten Herred, Elisabeth Charlotte von Posselt, f. 13 Sep 1824, Haderslev, Vor Frue Sogn, (datter af ritmester Christian Friedrich v. Posselt og Charlotte Eleonora Ulrica Hviid) d. 4 Apr 1916, København, Jacobs Sogn. Georg døde 28 Jun 1889, Ry, Tyrsting Herred. Cand.jur.; Toldinspektør; birkedommer. Etatsråd.
 
[1] Christian Frederik (Fritz) von Drechsel f. 1 Apr 1854, Nakskov, g. 10 Jun 1881, i Kjøbenhavn (B), Anna Rebekka Bille, f. 3 Apr 1860, Kjøbenhavn. Søofficer; havnekaptajn.

[2] Ernst Christopher Lorentz Drechsel f. 9 Jan 1858, Silkeborg, g. 11 Okt 1894, i Damsholte, Betzy (Bess) Louise Tutein, f. 11 Maj 1871, Damsholte, (datter af proprietær Ditlev Eckard Tutein og Nicoline Johanne Lassen) d. 28 Jun 1944, Hellerup. Ernst døde 27 Nov 1932, Lyngby. Cand.jur.; borgmester og auktionsdirektør i Aarhus. K(2) af D.

[3] Frederik Ludvig Vilhelm Drechsel f. 13 Mar 1864, Silkeborg, g. 25 Nov 1892, i Kjøbenhavn, Johanne Thomsen, f. 17 Jan 1867, Kjøbenhavn. Fabrikant. Bosat Osby, Sverige (1933). Kaldet Ludvig.
 

(b) Ernst Georg Viggo Drechsel f. 3 Dec 1824, Jægersborg, g. 16 Nov 1855, Gabriele Augusta Dorothea Johansen, f. 10 Maj 1827, Sønderborg, (datter af overretsadvokat Didrik Johansen og Marie Meisterlin) d. 17 Jul 1906, Slagelse. Ernst døde 5 Feb 1906, Slagelse. Cand.jur. 1849; actuar for den nordlige del af Gottorp Amt; underretssagfører i Slagelse.
 
[1] Ida Sofie Marie Drechsel f. 26 Dec 1858, Slesvig. Lærerinde i Slagelse.

[2] Reinhold Louis Drechsel f. 8 Sep 1868, Slagelse. Kontorist i Slagelse.
 

(4) Benedicte Ulfsparre de Tuxen (datter af Louis de Tuxen og Charlotte Elisabeth Klingfeldt) f. 2 Jun 1790, Helsingør, St. Mariæ, g. 12 Jan 1811, i Helsingør, Carl Adolph Rothe, f. 8 Dec 1767, Tybjerggaard, (søn af etatsraad Thyge Jesper Rothe og Karen Biørn) d. 12 Jul 1834, Kjøbenhavn. Benedicte døde 21 Maj 1877, Kjøbenhavn, begr. Holmens Kirkegaard, Kjøbenhavn.
Carl: Kontreadmiral; kammerherre, K. af D.
 
(a) Louis Rothe f. 23 Okt 1811, Rønne, g. 2 Dec 1840, i Holmens Kirke, Clara Johanne Angelique Falbe, f. 20 Okt 1820, Helsingør, St. Olai Sogn, (datter af Christian Tuxen Falbe og Clara Andrea Johanne Margrethe Ipsen) d. 21 Feb 1888, Kjøbenhavn, Garnisons Sogn. Louis døde 20 Nov 1871, Kjøbenhavn, Holmens Sogn. Cand.jur.; præsident og viceguvernør for Dansk Vestindien 1863-70. Kammerherre, R. af D.
 
[1] Carl Adolph Rothe f. 20 Dec 1844, Kjøbenhavn, d. 7 Feb 1924, Kjøbenhavn, Garnisons Sogn. Cand.jur.; forretningsfører for Statsanstalten for Livsforsikring. Kammerherre, S.K. af D. Ugift.

[2] Clara Rothe f. 1 Aug 1847, Christianssted, g. 8 Dec 1868, i Kjøbenhavn, Holmens Kirke, Christian Frederik Falbe, f. 15 Sep 1828, Kjøbenhavn, Holmens Sogn, (søn af Christian Tuxen Falbe og Clara Andrea Johanne Margrethe Ipsen) d. 27 Maj 1896, Luton Hoo, Bedfordshire, England. Clara døde 20 Feb 1882, Mentone.
Christian: Deltog som officer i slagene ved Fredericia 1849 og ved Isted 1850, hvor han begge gange blev såret. Cand.polit.; diplomat, bl.a. gesandt i London. S.K. af D.

[3] William Carlton Rothe f. 24 Feb 1852, plantagen Carlton, St. Croix, g. 30 Aug 1880, i Ordrup, Dagmar Carla Berling, f. 18 Maj 1862, Kjøbenhavn, (datter af kammerherre Johan Carl Ernst Berling og Polly Haderup). Officer. Kammerjunker.
 

(b) Anna Rosine Rothe f. 7 Jan 1813, Rønne, g. 14 Sep 1832, i Kjøbenhavn, Holmens Kirke, Tyge Rothe Stampe, f. 29 Jun 1793, Nørre Kirkeby, (søn af Carl Adolph Stampe og Caroline Rothe) d. 5 Aug 1878, Haderslev. Anna døde 24 Mar 1872, Kjøbenhavn.
Tyge: Cand.jur.; departementssekretær og bureauchef i Udenrigsministeriets 1. departement. Konferensraad, Dbmd.

(c) Andrea Bjørn Rothe f. 3 Jun 1814, Rønne, g. 26 Mar 1836, i Kjøbenhavn, Frederik Vilhelm Rosenkilde Treschow, f. 5 Jun 1811, Roskilde, (søn af generalfiskal Willum Frederik Treschow og Jensine Palæmone Rosenkilde, f. Aagaard) d. 11 Dec 1869, Brahesborg. Andrea døde 23 Nov 1885, Kjøbenhavn.
Frederik: Ejer af Brahesborg fra 1854. Amtsrådsmedlem. Kammerherre; adlet i 1867.
 

[1] Carl Adolf Rothe Treschow g. 1864, Henriette Sophie Margrethe Elisabeth komtesse Rantzau. Carl døde 1924. Cand.jur.; ejer af Brahesborg 1868-1911. Kammerherre.
 
(d) Karen Rothe f. 31 Okt 1815, Kjøbenhavn, Holmens Sogn, g. 18 Maj 1837, i Holmens Kirke, Frederik Marcus lensgreve Knuth, f. 11 Jan 1813, Christiania, (søn af Eggert Christopher greve Knuth og Karen Rosenkrantz) d. 8 Jan 1856, Kjøbenhavn, Garnisons Sogn, begr. Hunseby. Karen døde 10 Aug 1877, Frederiksberg.
Frederik: Lensgreve på Knuthenborg; cand.jur.; kammerherre; amtmand over Sorø Amt; overdirektør for Sorø Akademi; udenrigsminister 1848; kongevalgt medlem af den grundlovgivende forsamling; forstander for Herlufsholm fra 1851.
 
[1] Eggert Christopher greve Knuth f. 29 Okt 1838, Kjøbenhavn, d. 18 Okt 1874, Kjøbenhavn, begr. Hunseby. Ejer af Knuthenborg 1856-1874. Attaché i flere lande. Kammerherre. Ugift.

[2] Comtesse Charlotte Frederikke Knuth f. 26 Apr 1840, Knuthenborg, døbt 9 Jun 1840, Hunseby, g. 21 Maj 1867, i Knuthenborg, Christian Johan Frederik greve Tramp, f. 7 Sep 1842, Kjøbenhavn, hjemmedøbt, 13 Dec 1842, fremst. 17 Dec 1842, CS(?), (søn af hofchef, kammerherre August greve Tramp og Julie comtesse Ahlefeldt-Laurvigen) d. 29 Aug 1918, Sebbersund, begr. 6 Sep 1918, Holmens Kirkegaard. Charlotte døde 21 Apr 1931, Kjøbenhavn, begr. 27 Apr 1931, Holmens Kirkegaard.
Christian: Postmester.

[3] Comtesse Benedicte Knuth f. 2 Maj 1842, Knuthenborg, døbt 28 Jun 1842, Hunseby, g. 27 Jul 1864, i Knuthenborg, Christian Conrad Sophus baron Rosenørn-Lehn, f. 10 Nov 1827, Orebygaard, (søn af Henrik Christian baron Rosenørn-Lehn og Christiane Henriette von Barner) d. 22 Mar 1899, Orebygaard, begr. 29 Mar 1899, Taars Kirkegaard. Benedicte døde 17 Dec 1909, Orebygaard, begr. Taars Kirkegaard. 1 søn.
Christian: Hofjægermester. Baron til baroniet Guldborgland.

[4] Comtesse Karen Knuth f. 4 Sep 1845, d. 8 Mar 1847, Kjøbenhavn, begr. Holmens Kirkegaard.

[5] Comtesse Maria (Mimi) Elisabeth Knuth f. 7 Mar 1849, Kjøbenhavn, døbt Hunseby, g. 14 Sep 1869, i Knuthenborg, Wilhelm Carl Joachim Ove Casper Bendt greve Wedell, f. 6 Okt 1840, på Billeskov, hjemmedøbt, 21 Dec 1840, fremst. 23 Apr 1841, Kerte, (søn af kammerherre Julius greve Wedell og Christiane von Buchwaldt) d. 7 Okt 1922, Wedellsborg, begr. Husby Kirkegaard. Mimi døde 18 Aug 1894, Wedellsborg, begr. Husby Kirkegaard.
Bendt: Greve til grevskabet Wedellsborg m.m. Kammerherre, hofjægermester.

[6] Adam Wilhelm greve Knuth f. 5 Sep 1854, Knuthenborg, g. 2 Dec 1879, på Hvidkilde, Margrethe baronesse Rosenørn-Lehn. Adam døde 22 Okt 1888, på Høstrup, begr. Hunseby. Ejer af Knuthenborg 1874-1888. Kammerherre, hofjægermester.
 

(e) Charlotte Elisabeth Rothe f. 7 Maj 1817, Kjøbenhavn, d. 18 Dec 1841, Kjøbenhavn.

(f) Martha Gustava Rothe f. 10 Jan 1820, Kjøbenhavn, g. 5 Nov 1845, i Kjøbenhavn, Viggo Rothe, f. 20 Jan 1814, Kjøbenhavn, (søn af Christian Rothe og Charlotte Christine Müller).
Viggo: Cand.polyt.; adm.dir. for De sjællandske Jernbaner 1880-1885. Konferensrad, K(1) af D.
 

[1] Ludvig August Rothe f. 26 Nov 1846, Kjøbenhavn, d. 16 Jan 1847, Kjøbenhavn.

[2] Charlotte Christine Rothe f. 6 Nov 1847, Kjøbenhavn, g. 10 Mar 1868, i Kjøbenhavn, Thorvald Jørgen Henrik Haarløw, f. 11 Maj 1836, Kjøbenhavn.
Thorvald: Afdelingschef ved Statsbanerne; løjtnant. R. af D.

[3] Carl Adolph Rothe f. 29 Jan 1849, Kjøbenhavn, d. 14 Apr 1849, Kjøbenhavn.

[4] Benedicte Ulfsparre Rothe f. 30 Maj 1850, Kjøbenhavn, g. 20 Maj 1874, i Kjøbenhavn, Nicolai Eugen Peter Julius Holten von Mauchenheim, f. 30 Jan 1844, Slesvig.
Nicolai: Gartner. Kaldet Bechtolsheim.

[5] Charlotte Elisabeth Rothe f. 23 Dec 1851, Kjøbenhavn, g. 9 Dec 1874, i Kjøbenhavn, 1890, Thorvald Martin Wienberg, f. 10 Maj 1844, Nakskov.
Thorvald: Arkitekt; murermester.

[6] Thalia Rothe f. 15 Dec 1857, Kjøbenhavn, g. 18 Maj 1878, i Kjøbenhavn, Johan Maria Risom, f. 2 Feb 1842, på Skjervad.
Johan: Praktiserende læge i København.
 

(g) Margrethe Christine Rothe f. 7 Jun 1823, Kjøbenhavn, g. 30 Mar 1842, i Kjøbenhavn, August Villads Bech, f. 21 Jul 1815, Kjøbenhavn, (søn af grosserer, skibsreder Jørgen Peter Bech) d. 28 Maj 1877, Valdbygaard. Margrethe døde 21 Mar 1886, Brorupgaard.
August: Godsejer til Valdbygaard og Brorupgaard. Hofjægermester, Dbmd.
 
[1] Jørgen Peter Bech f. 7 Sep 1843, Fredsholm, g. 29 Aug 1872, i Sølyst, Caroline Charlotte Suhr, f. 7 Nov 1850, Sølyst, (datter af Ole Bernt Suhr og Ida Marie Bech) d. 23 Aug 1889, Sølyst. Jørgen døde 15 Maj 1909, Valdbygaard. Ejer af Valdbygaard 1877-1909. Hofjægermester.
(h) Louise Rothe f. 2 Feb 1824, Kjøbenhavn, d. 24 Feb 1834, Kjøbenhavn.
(5) Christiane Gustave de Tuxen (datter af Louis de Tuxen og Charlotte Elisabeth Klingfeldt) f. 29 Sep 1792, Helsingør, St. Mariæ, g. 25 Dec 1812, i Helsingør, Peter Friederich Quaade, f. 16 Jan 1779, Pommerby, Gjelting, Angel, (søn af parcellist August Diederich Quaade og Magdalena Margaretha Mordhorst) d. 1 Mar 1850. Christiane døde 28 Maj 1866, Kjøbenhavn, begr. Garnisons Kirkegaard, Kjøbenhavn.
Peter: Generalmajor.
 
(a) George Joachim Grootschilling Quaade f. 30 Aug 1813, Helsingør, St. Mariæ Sogn, g. (1) 14 Nov 1851, i Kjøbenhavn, Garnisons Kirke, Caroline Amalie baronesse Selby, f. 18 Okt 1824, Bruxelles, (datter af geh.konf.raad Charles Borre lensbaron Selby og Christiane Georgine Louise Falbe) d. 5 Okt 1862, Berlin, g. (2) 16 Okt 1863, i Kjøbenhavn, Garnisons Kirke, Caroline baronesse Selby, f. 18 Okt 1824, Bruxelles, (datter af geh.konf.raad Charles Borre lensbaron Selby og Christiane Georgine Louise Falbe) d. 13 Jun 1906, Kjøbenhavn, Frederiks Sogn. George døde 7 Apr 1889, Kjøbenhavn, Garnisons Sogn. Cand.jur.; gesandt i flere lande; besad kortvarigt forskellige ministerposter i 1864-65. Geheimekonferensraad, S.K. af Dbg.
 
[1] Christian Fritz Charles Peter Quaade (søn af George Joachim Grootschilling Quaade og Caroline Amalie baronesse Selby) f. 25 Dec 1852, København, Garnisons Sogn, g. 25 Okt 1890, i Kjøbenhavn, Holmens Kirke, Regine Laura Maja Ernesta Holm, f. 27 Aug 1858, Mern, (datter af kontreadmiral Hans Lauritz Magdalus Holm og Maren Elisabeth Biørn) d. 2 Jan 1926, København, Garnisons Sogn, begr. 8 Jan 1926, Garnisons Kirkegaard. Christian døde 2 Jul 1913, Kjøbenhavn, Garnisons Sogn, begr. 8 Jul 1913, Garnisons Kirkegaard. Cand.jur.; departementssekretær i udenrigsministeriet. Kammerherre, R. af D.

[2] Louise Ella Augusta Fanny Caroline Quaade (datter af George Joachim Grootschilling Quaade og Caroline Amalie baronesse Selby) f. 10 Mar 1856, Kjøbenhavn, g. 6 Nov 1880, i Voldum Kirke, Adam Christopher Berner-Schilden-Holsten, f. 18 Jun 1855, Langesø på Fyn, (søn af kammerherre, baron Gustav Alexander Berner-Schilden-Holsten og baronesse Sophie Magdalene Holsten) d. 25 Maj 1927. Louise døde 1947.
Adam: Baron til baroniet Holstenshus og fideikommisgodset Clausholm, samt til Bavnehøjgaard. Ejede desuden Langesø. Kammerherre, hofjægermester, R. af D.

[3] Elisabeth Margrethe Quaade (datter af George Joachim Grootschilling Quaade og Caroline Amalie baronesse Selby) f. 5 Okt 1862, Berlin, d. 11 Jan 1926, København, begr. 15 Jan 1926, Garnisons Kirkegaard. Boede i Bredgade, København. Indskrevet i Vemmetofte Frøkenkloster. Ugift.
 

(b) Cordelie Augusta Louise M.C. Quaade f. 3 Aug 1815, Helsingør, d. 15 Jul 1900, Stockholm, begr. Solna Kirkegaard, Stockholm. Ugift.

(c) Louise Gustave Adelheid Quaade f. 26 Jun 1817, Helsingør, g. 7 Sep 1842, i Garnisons Kirke, Kjøbenhavn, Rudolf Uranius Cederschiöld, f. 11 Jul 1806, Malmö, (søn af groshandläre Steffan Henrik Cederschiöld og Anna Christina Catharina Efverman) d. 24 Aug 1892, Stockholm, begr. Solna Kirkegaard, Stockholm. Louise døde 19 Okt 1893, Stockholm, begr. Solna Kirkegaard, Stockholm.
Rudolf: Kammerraad i Det kongelige Kommerskollegium i Sverige. Kammerherre; ridder af Nordstjerneordenen.
 

[1] Gustafva Anna Julia Frederikke Gabriella Cederschiöld f. 23 Sep 1843, Stockholm, d. 19 Apr 1884, Stockholm. Landskabsmaler og tegner. Ugift.

[2] Elisa Mathilda Cordelia Cederschiöld f. 22 Apr 1845, Stockholm, d. 9 Maj 1845, Stockholm.

[3] Steffan Frederik Robert Pehr Cederschiöld f. 28 Jan 1847, St. Jakobs Församling, Stockholm, g. 18 Nov 1873, i Stockholm, Sophie Montgomery Cederhjelm, f. 13 Jul 1853, Segersjö, Lannas Församling, (datter af godsejer Robert Montgomery Cederhjelm og Cecilia Nordenfeldt). Generaltolddirektør og chef for det svenske toldvæsen 1898-1917. kammerherre, kommandør af Nordstjerneordenens Storkors etc.; K.(1) af D.

[4] George Louis Cederschiöld f. 10 Jul 1852, Stockholm, g. Maria Catharina Lovisa Nordström, f. 15 Nov 1855, Göteborg, d. 20 Nov 1918, Stockholm. Groshandläre i Stockholm.
 

(d) Augusta Carolina Adolphine Quaade f. 13 Jul 1820, Helsingør, d. Okt 1866, Rom, begr. Rom. Ugift.

(e) Louis Magnus Johan Christian Carl Quaade f. 7 Mar 1825, Helsingør, d. 13 Sep 1906, Oringe, begr. Vordingborg. Kaptajn. Ugift.
 

(6) Louise Charlotte de Tuxen (datter af Louis de Tuxen og Charlotte Elisabeth Klingfeldt) f. 9 Okt 1793, Helsingør, St. Mariæ, g. 16 Jan 1814, i Helsingør, Joachim Nicolai Müller, f. 1 Feb 1775, Trondhjem, (søn af overfiskevejer Henrik Jacob Müller og Charlotte Amalie Gram) d. 2 Jan 1848. Louise døde 10 Feb 1883, Kristiania. Statsfrue hos dronning Desideria af Sverige-Norge.
Joachim: Norsk viceadmiral.

(7) Charlotte Elisabeth de Tuxen (datter af Louis de Tuxen og Charlotte Elisabeth Klingfeldt) f. 29 Apr 1795, Helsingør, St. Mariæ, døbt 9 Jun 1795, Helsingør, St. Mariæ, g. (1) 2 Jun 1811, i Helsingør, Georg Joachim Grotschilling, f. 6 Feb 1785, Frederiksværn, d. 6 Jul 1812, på 'Najaden' ved Lyngør, g. (2) 22 Okt 1813, Friedrich Ditlev Heinrich v. Dudden, f. 20 Feb 1768, d. 31 Maj 1850, g. (3) 24 Nov 1821, i Garnisons Kirke, Kjøbenhavn, ophævet, Frederik Stephanus Thorkelin, f. 24 Okt 1794, St. Nicolai Sogn, Kjøbenhavn, (søn af geheimearkivar Grimur Jónsson Thorkelin og Gunnild Cecilie Dybe) d. 27 Feb 1840, Helsingør, St. Mariæ Sogn. Charlotte døde 4 Aug 1872, Kjøbenhavn, begr. Garnisons Kirkegaard, Kjøbenhavn.
Georg: Premierløjtnant i flåden.
Friedrich: Generalmajor.
Frederik: Cand.jur.; overauditør. Kammerjunker.
 

(a) Augusta Caroline von Dudden (datter af Friedrich Ditlev Heinrich v. Dudden og Charlotte Elisabeth de Tuxen) f. 17 Maj 1814, Glückstadt, g. 21 Jul 1843, i Rendsborg, Hother Christopher Glahn, f. 22 Aug 1807, Kjøbenhavn, Garnisons Sogn, (søn af generalmajor Marcus Glahn og Karen Johanne Laurentze Schiøth) d. 26 Feb 1876, Vejle. Augusta døde 10 Apr 1902, Vejle.
Hother: Overauditør i hæren, en tid generalauditør; justitsraad. R. af D.

(b) Charles Løvenskjold (søn af Frederik Stephanus Thorkelin og Charlotte Elisabeth de Tuxen) f. 3 Feb 1822, Kjøbenhavn, g. i New Orleans, Sophia I. Clark. Charles døde 1875, (Corpus Christi, Texas). Journalist og sagfører, først i New Orleans, siden i Corpus Christi, Texas. Udnævnt til provost-marshal under borgerkrigen med rang af oberst i sydstatshæren. I Bogen 'Danske i Kamp' kaldes faderen 'Baron Fr. Stephanus L.'. Navnet Løvenskjold/Lövenskjold kan muligvis være afledt af efternavnet for faderens anden hustru, Charlotte Emilie Lillienskjold.
Sophia: Stammede fra New Orleans.
 

6. Christina Lovise Jørgensen f. 18 Dec 1724, Kjøbenhavn, g. 22 Jul 1748, i Kjøbenhavn, Jens Michael Sonne, f. ca. 1695, d. 5 Jan 1763, Kjøbenhavn. Christina døde 21 Jul 1780, Helsingør, begr. Kjøbenhavn.
Jens: Justitsraad, byfoged i København.
E. Frederikke Louise Rasmussen (datter af Severin Rasmussen og Sophie Amalie Tuxen) døbt 26 Maj 1700, g. Christian Frederik Lohman, d. 6 Okt 1743. Frederikke døde 22 Feb 1748.
Christian: Oberst ved Bergenhusiske Regiment. Var iflg. O. Ovenstad menig og underofficer i Brabrand i 10 år fra 1698 og kom først til Norge som oberstløjtnant i 1728.
 
1. Christian Lohmann f. ca. 1720-26, Kjøbenhavn, g. 1747, Henninga Carina Castberg, f. 24 Dec 1719, d. 16 Maj 1783. Christian døde 1797, Bergen. Oberst; 1786-89 chef for Nordre Nordfjordske kompagni af 1. Bergenhusiske nationale infanteriregiment. Fire sønner, som alle blev officerer ved Bergenhusiske regiment.
 
a. Frederich Lohmann f. ca. 1750, d. efter Jun 1801. Premierløjtnant. Det er lidt uklart, om Frederich er søn af Christian Lohmann.

b. Henning Caspar Lohmann f. ca. 1752, d. 17 Jan 1831. Major; chef for Oppdalske kompagni 1792-1809, chef for almuevæbningen i Nordre Nordfjordske og begge Sunnmørske kompagnidistrikter fra 1814.

c. Christian Lohmann f. ca. 1753-55, Nordfjord, d. 13 Okt 1814, Ulriksborg i Frønningen (Fresvik), Sogn. Major; chef for Tjugumske kompagni 1801-12, kommandør for Bergenske Skarpskytterbataljon 1812-13. R.D. 28 Jan 1809.

d. Severin Lohmann f. ca. 1759, Nordfjord, d. 4 Dec 1828, Bergen. Major; chef for Nordre Nordfjordske kompagni 1797-1809, chef for almuevæbningen i Søndre Nordfjordske, Gloppenske og Strynske kompagnidistrikter fra 1814.
 

2. Helene Sophia Lohman g. 26 Jun 1749, i Lærdal, Norge, Hans Carsten Atche, f. 15 Okt 1708, Stokkemarke, Lolland, (søn af sognepræst Mathias Carstensen Atche og Kirstine Margrethe Hansdatter Halsen) d. 26 Mar 1771, Bergen. Helene døde 16 Apr 1770.
Hans: Sognepræst til Aurland fra 1737, til Lærdal fra 1743, og til Kinservik fra 1757; provst i Hardanger fra 1758. Tidligere gift med Barbara Maria Leganger (1717-46). 5 børn i første ægteskab. Af PHT, tredie række, 4. bind, p. 213, fremgår, at navnet er Hans Kristian Atche, og at "Han var den förste, der i Norge gjorde Forsøg med poteter".
 
a. Barbara Maria Atche f. 1750, d. 28 Jan 1771. Ugift.

b. Friderich Atche f. 1756, d. 1774, Bergen. Underofficer ved det Delmenhorstiske Regiment.
 

3. Catharina Eleonora Lohman f. 10 Mar 1728, g. Hartvig Christopher von Linstow. Catharina døde 12 Jul 1758, Aardal, begr. 26 Jul 1759, Aardal.
Hartvig: Berg-junker; direktør ved Aardals kobberværk i Bergens Stift. Kaldes også i visse kilder for Hartwig Christophersen von Linstow.
 
a. Friderica Lovisa von Linstow f. 22 Jun 1759, Aardal, døbt 8 Jul 1759, Aardal Kirke.Nogle kilder:

Stamtavle over Sognepræst til Store Solt Lorenz Tuxens Efterkommere (Mandslinien), A.P. Tuxen, København 1924.
A.P. Tuxen, Lorenz Tuxen 1618-1682, Fra Frederiksborg Amt, Aarbog for 1927
A.P. Tuxen, Slægten Tuxen 1550-1800, København 1928.
Bergensfamilien Widing, Olaf Sollied (udgivet lige før 2. Verdenskrig) 150
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift II s. 271
Efterladte Papirer fra den reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827. Meddelelser af Arkivarerne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg...., ved Louis Bobé, Kjøbenhavn MCMIII,. bind 6. 525
Giessing, Christopher: 'Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-lærere, med Slægt-Registere og Stam-Tavler, samt hosføyede Anmærkninger til vor Danske Histories Oplysning'.
Dansk Adels Aarbog 1934, pp. 257-261
Th. Hauch Fausbøll, Haandbog over den ikke naturaliserede Adel, 1933.
Candidati et Examinati Juris 1736-1936, Gad 1954
Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660-1869, H. Hjorth-Nielsen, København 1935. 87
Danske Patriciske Slægter, 1891
Patriciske Slægter, Th. Hauch-Fausbøll og H.R. Hjort-Lorenzen, Kjøbenhavn 1911.
Bricka, DBL 1. udgave 1899. Bind XIII 315-17
Den Danske Quade-Quaade-Qvadeslægt, Carl Anton Frederik Qvade, Slagelse, trykt i Centralbogtrykkeriet
Danske i Kamp i og for Amerika fra ca. 1640 til 1865, af P.S. Vig, 1917, Axel H. Andersen, Inc., Omaha, Neb. 368-69
O. Ovenstad: Militærbiografier, bd. 2.
Lampe: 'Bergens Stifts Biskoper og Præster', 1895.Lorenz Tuxens historie
Kortfattet historie om slægten Tuxen
British flag Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 24. september 2008