Poul Kinafarer

Projektet "Mette Marie Storm hjem til Faaborg"

Mette Marie Storm, Poul Kinafarers hustru

Mette Marie Storm (1727-1814)

Et maleri af Mette Marie Storm - måske det vigtigste familieklenodie overhovedet i Poul Kinafarers slægt - har været forsvundet i snart 100 år. I foråret 2007 dukkede det op på den anden side af kloden. Nu er det kommet hjem til Faaborg, hvor det indtager en central plads i den permanente udstilling på museet Den Gamle Gaard. Dette er historien om, hvordan efterslægten skaffede maleriet hjem til Faaborg.

Poul Jacobsen Kinafarer var fæstebondesøn fra Svanninge, men blev en af de rigeste og mest indflydelsesrige købmænd i Faaborg i den florissante periode i anden halvdel af 1700-tallet.

Der er ingen billeder af Poul Kinafarer, men der findes et smukt maleri af hans hustru, Mette Marie Hansdatter Storm, en datter af den velhavende fæstebonde Hans Rasmussen Storm på gården "Høbbet" i Brahestrolleborg sogn. Maleriet var kendt for hundrede år siden, og det er gengivet i forskellige kilder, herunder "Faaborg bys Historie". Der findes også tidlige sort/hvide fotografier af maleriet. Et af fotografierne hang i museumsbygningen "Den gamle Gård" i Faaborg. Men siden starten af 1900-tallet har ingen i Danmark vidst, hvor det originale maleri befandt sig, eller om det overhovedet eksisterede mere. Efterslægten kendte til maleriet og savnede det.

I nogle år har der her på hjemmesiden været en efterlysning af maleriet. Og i maj 2007 kom der en spændende mail fra Edward Jacobsen, en af Poul Kinafarers og Mette Marie Storms efterkommere i Canada. Han ejede dette maleri sammen med et af Poul Kinafarers og Mette Marie Storms søn Poul Jacobsen, som videreførte forældrenes købmandsgård i Faaborg, samt flere andre aner. Se alle malerierne i anegalleriet. Maleriet af Mette Marie var - som det ses - intakt, omend naturligvis mærket af tidens tand.

Edward Jacobsens familie udvandrede fra Danmark, først til USA, siden til Canada i starten af 1900-tallet og tog maleriet med. Siden er det flere gange gået i arv. Og sådan var det nu havnet i det sydvestligste hjørne af Canada, næsten på den anden side af kloden.

"Det maleri skal hjem til Faaborg", tænkte vi. Faaborg er den by, som Poul Kinafarer og Mette Marie Storm har sat deres præg på. Med deres forretning har de sat et tydeligt stempel på Faaborgs handel, søfart og kultur i en vigtig periode for byens udvikling. Derfor er maleriet et væsentligt kulturhistorisk klenodie for Faaborg. Det var Faaborg Kulturhistoriske Museer (nu Øhavsmuseet) naturligvis helt enige i.

Allerede Edward Jacobsens far havde tilbudt maleriet til et dansk museum i Alberta, Canada. Museet var også interesseret, men ville ikke betale transporten. Så den donation blev der ikke noget af.

Derfor stod vi over for to udfordringer. Vi skulle overbevise Edward Jacobsen om, at der er en ægte og bred interesse for at få billedet til Faaborg. Og vi skulle finansiere hjemtransporten.

Løsningen på de to udfordringer blev, at vi iværksatte en indsamling blandt Poul Kinafarers efterkommere til hjemtransport og restaurering af maleriet.

Hvor langt kom indsamlingen?

Siden projektets start d. 23. september 2007 indkom der 16.700 kr.:

Kun indbetalte beløb er medregnet.
 

Følgende personer - alle knyttet til efterslægten af Poul Kinafarer og Mette Marie Storm - har bidraget: Tove Storm Tuxen, Bo Storm, Søren Bøving-Andersen, Birthe og Niels Højgaard, Annie Cornelia Roberts, Kamma Møller, Lars Storm, Anne Lise Højgaard, Frants Johan Bøving, Kirsten Tjørnhøj-Thomsen, Sanja Storm Tuxen, Anders Brandt, Anne Merete Storm Engsøe, Nina Nissen, Margrethe Raffenberg, Hanne og Rasmus Mølgård, Peter Tolderlund, Karen Hirtzel, Erling og Winnie Højgaard, Lars Yllebjerg Højgaard og Signe Olsen, Randi Yllebjerg Højgaard og Thomas Jungmark, Torben Storm-Olsen, Lone Bøving og Lennard Pedersen, Anders Hind, Torvald Biering Fonsbøl, Anne Merete Storm-Olsen, Erik Ingemann, Helle Bøving, Ole Kock, Annette Bøving, Grethe Bøving Andersen, Per Bøving-Andersen, Kirsten Tolderlund og Rolf Petersen, Henrik Bøving, Jette Storm Iversen, Annie Bøving Michaelsen, Ulla Christoffersen, Astrid Storm, Bodil Kock, Birgit le Sage de Fontenay, Aksel Bøving, Karen Bøving, Jette Bøving, Per Kromann Jacobsen, Majken og Lars Mogens Lind, Kjeld Kjøller. Vi takker varmt for alle bidrag.

Det videre forløb:

I week-enden før efterårsferien 2007 nåede vi punktet, hvor udgifterne til transporten var dækket af indsamlingen. Edward Jacobsen sendte billederne afsted i uge 42. De lå til toldbehandling i mange dage, men klarede til sidst frisag ved en forenet indsats fra Edward Jacobsens, museets og vores side med at forklare maleriernes proveniens. I uge 44 ankom alle malerier til museet.

I løbet af foråret blev maleriet af Mette Marie Storm restaureret og står nu i sin oprindelige glans og skønhed.

Den 2. maj 2008 åbnede Faaborg Bymuseum en ny permanent del af sin samling med maleriet af Mette Marie Storm i centrum for et veritabelt galleri af borgere i Faaborg, alle knyttet til Poul Kinafarer og Mette Marie Storm med familiebånd. I anledning af åbningen af denne udstilling deltog ca. 40 af efterkommerne i festlighederne. Ved samme lejlighed kunne vi efter fradrag af forsendelsesomkostninger forære museet en check på næsten 13.700 kr. fra indsamlingen til dækning af restaureringsomkostninger.

Hvad sker der ellers?

En af de glædelige sideeffekter af dette projekt er, at nogle familiemedlemmer nu overvejer, om ikke andre genstande fra Poul Kinafarer og hans nærmeste familie burde afleveres til Øhavsmuseet, Faaborg. Blandt de genstande, som er afleveret, er en læderpung, som har tilhørt Poul Kinafarers ældste søn Hans Poulsen Storm. Han var også købmand i Faaborg.


Se også:

Fyens Stiftstidendes artikel om åbning af udstillingen på Faaborg Bymuseum 2. maj 2008: www.fyens.dk/article/987438

Historie On Line om hjemkomsten af Mette Marie Storm: www.historie-online.dk/nyt/faaborg_portr%E6t.htm

Poul Kinafarers historie

En større gengivelse af maleriet af Mette Marie Storm

Et virtuelt museum med afbildninger af klenodier i Poul Kinafarers slægt.