Hugo Larsen: "Ingolf" i Christiansteds Havn

Hugo Larsen: "Ingolf" i Christiansteds Havn, St. Croix, udateret (antagelig 1905-06). Privateje.
Skrueskonnerten Ingolf har ikke indlagt sig nogen berømmelse i den danske flådes historie. Den led endda den tort at blive kaldt "Boy of War" (og altså ikke "Man of War"). Men af de ca. 140 togter, som flåden gjorde til Vestindien i løbet af kolonitidens 250 år, stod Ingolf faktisk for de 13. Her mødtes altså en kunstner og et flådefartøj, som begge led den skæbne, at deres eftermæle ikke stod i et rimeligt forhold til deres virke.

<< Forrige  | Oversigt  | Næste >>