Hugo Larsen: Portræt af en Maler, 1926

Hugo Larsen: Portræt af en Maler, 1926, olie på lærred, 95 x 78 cm.

Maleriet forestiller maleren F. Georg Andersen (1871 - 1952). Billedet blev udstillet på Foreningen for national Kunsts Udstilling på Charlottenborg og blev i denne forbindelse betegnet som et hovedværk, fremragende i farve og karakteristik. Værket blev anledningen til, at Hugo Larsen blev tildelt Det Ørnborgske Legat for 1944.

En pudsig detalje ved maleriet er, at det med sikkerhed er lavet i Hugo Larsens atelier. Bag F. Georg Andersen ses et landskabsmaleri, malet af Hugo Larsen i 1918 (se billede nr. A34). Maleriet indgik i boet efter Hugo Larsen og blev nedarvet i familien. Man kan også med en vis ret sige, at Hugo Larsen malede dette billede to gange, én gang som forgrund, næste gang som baggrund.

Der eksisterer også et forarbejde i form af et brystbillede, se billede nr. S65.

<< Forrige  | Oversigt  | Næste >>