Hugo Larsen: Direktør Carl Rydberg

Hugo Larsen: Direktør Carl Rydberg, 1924, olie på lærred. Privateje.

Maleriet forestiller efter al sandsynlighed Carl Johan Alexander Rydberg, f. 1853 i København. Han voksede op i Danmark, men flyttede til Skåne og blev svensk statsborger. Han engagerede sig i levnedsmiddelindustrien og etablerede blandt andet Danmarks og Sveriges første margarinefabrik. I år 1900 boede han som ugift i Helsingborg. I 1912 var han direktør for Kjøbenhavns Slagterlavs Talgsmelteri og dermed velsagtens flyttet tilbage til Danmark.

Carl Rydbergs forældre var grosserer, fabrikant og restauratør Carl Johan Rydberg (ca. 1820-) og Hanna Sophie f. Grundfør (1830-), begge født i København. Ved folketællingen i 1855 boede familien i Gothersgade 28, og Carl var eneste barn. Hanna Sophie Grundførs forældre var Lars Jensen Grundfør og Caroline f. Sehested.

Hvis du kender til eventuelle efterkommere af Carl Rydberg eller den nærmeste familie i øvrigt, vil jeg meget gerne i kontakt med dig.

<< Forrige  | Oversigt  | Næste >>