Søgning m.m. på Jan Tuxens hjemmeside

Google
FreeFind
Atomz
På trods af et behjertet forsøg på at lave relevante links imellem de enkelte indholdssider på min hjemmeside, kan jeg godt se, at den er ved at blive noget uoverskuelig med meget tekst og mange slægtstavler. Jeg har derfor 'allieret mig' med nogle glimrende søgemaskiner, Google, FreeFind og Atomz. Jeg bruger Google i søgebjælken på de nyeste af mine sider, Atomz på resten.
Søgemaskiner vil normalt søge efter et eller flere nøgleord (f.eks. person- eller stednavne) på 'hele' internettet. I de tre søgninger, som jeg tilbyder her, begrænser søgemaskinerne sig til at lede på min hjemmeside. Hvis du vil undersøge, om jeg har noget af interesse for dig, så er dette en enkel løsning.
Jeg er meget stor tilhænger af søgemaskiner, men de er ikke ufejlbarlige, specielt ikke for slægtsforskere, som må omgås med et utal af staveformer for de samme navne. Det er nemt for et menneske at se, at Schielderup, Skjelderup, Schjeldrop, Skjellerup og Schjelderup er - eller kan være - samme navn, men for en søgemaskine? Faktisk er der undersøgelser, som viser, at chancen for at finde, hvad man søger, er bedre ved at følge relevante links end ved at søge efter nøgleord.
Men hvis du ved, hvad du leder efter, er søgemaskinerne en ren foræring.  

I det følgende vil jeg beskrive hver af søgemaskinerne med lidt karakteristika, fordele og ulemper. Men du er velkommen til at springe direkte ud i søgningen i boksen her til højre.


Google

Google er efter min mening den mest fremragende af samtlige søgemaskiner på internettet. Den har specielt disse egenskaber, som tiltaler mig:

Sammen med en række andre smarte fif betyder disse egenskaber, at der er stor chance for hurtigt at finde relevante hjemmesider af høj kvalitet ved hjælp af Google. Alle Google's værktøjer og visninger er desuden præget af en bevidst enkelhed, som gør dem overskuelige og nemme at bruge. En glimrende eksempel er den såkaldte Google Toolbar (toolbar.google.com), som kan installeres i Internet Explorer, og som gør mange søgninger nemmere og hurtigere.

Jeg har ingen forbehold over for Google som generelt søgeværktøj på internettet. Når jeg alligevel er lidt forbeholden over for Google som standard søgemaskine på min hjemmeside, har det følgende årsager:

Hvis du vil prøve en enkel søgning med Google, kan du bruge nedenstående søgefelt. Virkningen er den samme, som hvis du bruger de samme nøgleord i Google Toolbar (mens du befinder dig på min hjemmeside) og trykker på 'Site Search'.FreeFind

FreeFind er en søgemaskine, som er specielt designet til at lave søgninger på bestemte hjemmesider. Det betyder f.eks. at jeg kan instruere Freefind i at re-indexere min hjemmeside, når jeg har lavet større ændringer. FreeFind findes i både gratis og betalbare udgaver. I den gratis udgave, som jeg benytter, søger FreeFind søger i alle HTML filer, men ikke i PDF filer, og giver uddrag i sine resultater. Jeg synes, at søgningen fungerer udmærket. Så må man tage den ulempe med, at resultatsiden er reklamefinansieret ☺.

Oversigt over hjemmesiden
FreeFind tilbyder også mulighed for at få en oversigt over, hvad der er ændret på min hjemmeside, siden du sidst søgte på den. Hvis du ved at søge med FreeFind finder en interessant side, kan du gå tilbage til oversigten over søgeresultater og trykke på linken Monitor for den pågældende side.

Atomz

Atomz har indtil for nyligt været min foretrukne søgemaskine til søgninger på min hjemmeside. Derfor er det den, som du bruger, hvis du benytter søgefeltet i min navigationsbjælke foroven på en række af mine ældre indholdssider. Selv i gratis-udgaven, som jeg benytter, søger Atomz ikke bare i HTML filer, men også i PDF. Det er bl.a. relevant, hvis du søger i registrene og tilføjelserne til Svein Tore Dahls bøger, men der vil med tiden komme flere og flere PDF filer på min hjemmeside, fordi de konverteringsværktøjer, som kan lave HTML af RTF og DOC filer, efter min mening er særdeles mangelfulde.
Atomz kan søge efter enkeltord, eksistensen af flere ord eller et antal ord i rækkefølge og sammenhæng. Atomz forstår '*' som wild-card. Du kan altså finde Bernhoft ved at skrive '*ernh*'. Vær opmærksom på, at f.eks. 'Anders Bernhoft' i registrene er skrevet 'Bernhoft, Anders'.
Atomz giver relevante sammendrag fra de fundne sider, stort set som Google.
I lighed med FreeFind kan jeg instruere Atomz i at re-indexere alle mine sider, når jeg har lavet større ændringer.
Jeg er naturligvis ikke særligt imponeret af muligheden for at søge efter ord, som lyder på 'lignende måde'. Til gengæld er det udmærket, at man kan sortere de sider fra, som efterhånden er blevet lidt støvede.
Desværre har Atomz en begrænsning på antallet af indholdssider i gratis-udgaven. Det er ganske rimeligt, men generer mig, fordi jeg er over denne grænse, og antallet er i hastig vækst, specielt på grund af gallerierne med arbejder af Hugo Larsen. Vær derfor opmærksom på, at Atomz ikke længere indexerer alle sider om Hugo Larsen, men kun de mest centrale tekstsider.