Indsamling til Jørgen Dragsdahl

Journalist Jørgen Dragsdahl vandt sin injuriesag mod professor Bent Jensen, som i 2007 i Jyllandsposten beskyldte ham for at have været agent for KGB. Dommen betyder, at man ikke behøver at finde sig i at blive beskyldt for landsforræderi alene fordi man kritiserer sit lands udenrigspolitik.

Bent Jensen har fået en bøde og skal betale erstatning. Alligevel risikerer Dragsdahl at blive ruineret af retssagens million-omkostninger. De kan blive endnu større, fordi Bent Jensen nu har anket dommen til Landsretten.

Vi er en kreds af borgere, som ikke finder det rimeligt, at man for at rense sig for falske beskyldninger må gå fra hus og hjem. Derfor har vi startet en indsamling til dækning af Jørgen Dragsdahls sagsomkostninger.

Bidrag indbetales på foreningens konto i Nordea: Reg.nr.: 2252 Konto nr. 0722248783. Et eventuelt overskud vil blive doneret til den danske PEN-klub.

Jørgen Dragsdahls støtteforening

ved Søren Møller Christensen, Forlaget Vandkunsten

www.jorgendragsdahlforeningen.dk


Ovenstående tekst er fra støtteforeningens hjemmeside. Støtteforeningen opfordrer til at kopiere og videregive teksten.