Jan TuxenSlægten Coldevin  >  Slægten på Dønnes  >  Hans Coldevin English, please!
Hans Emahus Tønder Coldevin (1754-1835)
Godsejer; krigsråd
Hans Emahus Tønder Coldevin blev født 1754 og døde 6 Jul 1835. Han var søn af godsejer og oberstløjtnant Isach Jørgen Coldevin og hustru Maria Anna Emahus Tønder. Han var gift med Mortine Sophie Leganger (1779 - 17 Mar 1838), en datter af provst i Rødøy Erich Leganger. Parret fik fem børn, heriblandt den senere godsejer på Dønnes Isach Jørgen Coldevin og Jakob Coldevin.

Hans Coldevin blev som ung sendt til København, hvor han uddannede sig til exam.jur. Hans titel af krigsråd fik han ved ansættelse på et departementskontor. I 1801 overtog han godset Dønnes, et år før faderen døde. Han var under englandskrigene 1807-14 chef for kystværnet på Helgeland. Han var en foregangsmand i nordnorsk landbrug. Som følge af adelslovens bestemmelser om ophør af sædegårdsrettigheder blev Coldevin den sidste godsejer på Dønnes med adelsrettigheder.

Der er desværre ikke noget billede af Hans Coldevin i anegalleriet. Derimod af faderen Isach Jørgen Coldevin og af sønnerne Isach Jørgen Coldevin og Jakob Coldevin.Slægten Coldevin på Dønnes
Dønnesgodsets historie
Oversigt over det Tønder-Coldevinske anegalleri
En kort historie om slægten Coldevin
Slægtstavle for de første generationer af slægten Coldevin
Slægtstavle for Coldevin på Dønnes
Hjemmeside for Dønnes Gård
Odd Sørgårds udførlige beskrivelse af Dønnes' historie
In English, please! Jan Tuxens hjemmeside Kommentarer til hjemmesiden? Søgning m.m. på hele hjemmesiden Links Nyheder Validated HTML 4.01, click here to check.
jan@tuxen.info Senest opdateret 5 jun 2002