Anna Fredrikke van der Lagen (1823 - )

En anetavle

Anna Fredrikke van der Lagen stammede fra Eikvåg nær Farsund. Hun blev gift med bødkermester og skibsreder i Haugesund Salve Hamre. Anna Fredrikke van der Lagen var min tipoldemor på min morfars mødrene side.

Anna van der Lagen lever selv i en brydningstid, hvor vandringen fra land til by tager fart, men bortset fra enkelte eksempler - som hendes efternavn bevidner - så er hendes forfædre stort set bofaste i området omkring Farsund.

Kilden til langt de fleste af oplysningerne i denne anetavle er "Listaboka - gard og folk" af Kåre Rudjord, udgivet af Farsund Kommune, 1981. Specielt kapitlerne i bind II om Eikvåg og Loshavn forfattet af Arthur Danielsen og private oplysninger fra samme har været til meget stor hjælp for mig. Tak også til Arthur Danielsens søn Arthur for at have henledt min opmærksomhed på Listaboka. For den, som interesserer sig for Loshavn, er der meget mere at hente på Loshavnsiderne (loshavnsidene.moo.no), som er forfattet af Arthur Danielsen senior og junior.

I lighed med ægtefællen Salve Hamres anetavle indeholder også nedenstående tavle en række udtryk, som kan være uvante. Jeg henviser til Salve Hamres anetavle for en nærmere forklaring på de fleste udtryk. På Lista gælder dog, at man normalt har brugt engelsk som landskyldsenhed. En engelsk modvarede 1 kalveskind, og på Lista gik der 20 engelsk på en hud.


Anetavle:

(senest opdateret 5. december 2004)

1. Anna Fredrike van der Lagen, født 15 feb 1823 i Eikvåg ved Farsund. Gift med Salve Salvesen Hamre, født 11 okt 1821 i Bakke Præstegæld (evt. Lunde). Han rejste fra Lund til Avaldsnes i 1849 og flyttede siden til Haugesund, hvor han ernærede sig som bødker. Benævnes 'ved søen' i FT1865.

Forældre

2. Antoni van der Lagen, født 20 sep 1793 i Eikvåg, død 1 nov 1843 i Eikvåg, begravet i Farsund. Skipper og lods i Eigvåg ved Farsund. Byggede eget toetages hus med kælder, men fik økonomiske problemer - vistnok på grund af druk - og måtte overlade huset til konsul P. Otto. Gift 28 nov 1811 i Farsund Kirke, Benedicte Nilsdtr.

3. Benedicte Nilsdtr., født 1793 i Loshavn ved Farsund, død 16 maj 1836 i Eikvåg, begravet 21 maj 1836 i Farsund.

Bedsteforældre

4. Antoni van der Lagen (Lachen), født ca. 1756, død jun 1802 i Eikvåg, begravet 30 jun 1802 i Farsund. Oprindeligt hollandsk matros. Han slog sig ned i Eigvåg ved Farsund, hvor han var værtshusholder i matr. 25, et stort toetages hus. Gift 3 jun 1788 i Vanse Kirke, Lisbeth Andersdtr.

5. Lisbeth Andersdtr., født i Rødland, Kvinesdal, død 6 apr 1823 i Eikvåg, begravet 12 apr 1823 i Farsund. Stammede fra Rødland i Kvinesdal og havde søskende i Eigvåg matr. 22. (1) Hun blev gift med styrmand Herman Henrik Mejer. (2) Gift 3 jun 1788 i Vanse Kirke, Antoni van der Lagen (Lachen), født ca. 1756, død jun 1802 i Eikvåg, begravet 30 jun 1802 i Farsund.

6. Nils Jacobsen Langøy. Stammede fra Langøy, bosat i Loshavn ved Farsund. Gift 1792, Anna Olsdtr.

7. Anna Olsdtr., født 1767 i Loshavn v. Farsund, død 1794.

Oldeforældre

10. Anders Torgrimsen, født ca. 1702 i Kvås, død 1772 i Rødland, Kvinesdal. Det må antages, at Anders Torgrimsen skal søges i Rødland i Kvinesdal. Gift 16 okt 1735 i Kvinesdal Kirke, Anna Torkildsdtr.

11. Anna Torkildsdtr., født i Rødland, Kvinesdal, begravet i Kvinesdal.

14. Ole Tønnessen Bjørnestad, født 1735, død 1808. Tømrer og strandsidder i Loshavn. Bosat på Bjørnestad til 1770, hvorefter familien flyttede til Loshavn. I december 1778 brændte deres hus med alt inventar og udhuse. Ole bliver forbrændt og kommer så slemt til skade, at han i juni 1779 på tinget i Farsund anmoder om "Amptets høy gunstige tilladelse til at Søge Medliidende Christnes Hielp og understyttelse". I 1781 fæster han matr. 28, og det er sandsynligt, at de har bygget huset op igen. Ole flyttede tilbage til Bjørnestad i slutningen af 1790-erne. Gift 1762, Kirstine Christensdtr. Nordhassel.

15. Kirstine Christensdtr. Nordhassel, født 1741, død 1802.

Tipoldeforældre

20. Torgrim Ljølsen, født 1668 i Gitlestad, Kvås, skifte 1746. Han blev gift med Gunhild Stigansdtr.

21. Gunhild Stigansdtr., født i Østre Tofteland, Kvås, død 1753 i Hægeland, Kvås.

22. Torkild Torkildsen, født i Gjemlestad, Kvinesdal, skifte 1722 i Rødland, Kvinesdal. Gift i Kvinesdal Kirke, Abel Thomasdtr.

23. Abel Thomasdtr., født i Rødland, Kvinesdal, skifte 1715 i Rødland, Kvinesdal.

28. Tønnes Olsen, født 1705, død 1753. Overtog det halve Bjørnestad efter forældrene og fik rettet så meget op på økonomien, at han efterlod sig 326 rd. Han blev gift med Gjertrud Jensdtr.

29. Gjertrud Jensdtr.

30. Christen Nilssen Nordhassel, skifte 1753. Overtog faderens gård på Øvre Nordhassel i Lista. Han var en velhavende mand, som efterlod sig 650 rd. Han drev også i nogen tid en gård på Midhassel, hvor han byggede det hus, som nu står på Lista Museum. Navnet skrives også Kristen Nilsen i Listaboka. Gift 1732, Anna Reiersdtr. Nordhassel.

31. Anna Reiersdtr. Nordhassel, født 1709, død 1787.

Tip-tip-oldeforældre

40. Ljøl Torufsen, født 1634 i Gitlestad, Kvås, død 1701 i Gitlestad, Kvås. Han blev gift med Martha Finkelsdtr.

41. Martha Finkelsdtr.

44. Torkild Torkildsen, født i Gjemlestad, Kvinesdal. Han blev gift med Anna Torkildsdtr.

45. Anna Torkildsdtr., skifte 23 okt 1706 i Gjemlestad, Kvinesdal.

46. Thomas Isachsen, født i Rødland, Kvinesdal, skifte 23 nov 1725 i Rødland, Kvinesdal. Han blev gift med Susanne Henriksdtr. Schumann.

47. Susanne Henriksdtr. Schumann, død i Rødland, Kvinesdal.

56. Ole Olsen Øyvoll, født ca. 1682, død i kgl. tjeneste på Bornholm, skifte 1711. Gift 1703, Seli Torsdtr Bjørnestad.

57. Seli Torsdtr Bjørnestad.

60. Nils Steinarsen Eigeland, født ca. 1667, død 1743. Overtog 1730 18 3/4 engelsk af Nordhassel efter kontrakt med Reier Øyvindsen [Hananger]. Efterlod sig en smedie til 1½ rd. Han blev gift med Olaug Ånensdtr. Øyvoll.

61. Olaug Ånensdtr. Øyvoll. Kaldes også Ollu.

62. Reier Øyvindsen Hananger, født ca. 1655 på Hananger, skifte 1732. Overtog Vettland i forbindelse med sit første ægteskab og overtog en del af faderens gård på Øvre Nordhassel efter denne. Listaboka nævner, at han ejede Chr. 4.'s Norske Lov. Nævnes i Listaboka som født på Hananger, men stammede vel egentlig fra Helvig. På grund af tilknytningen til Vettland nævnes han også med dette tilnavn. (1) Han blev gift med Anne Torbjørnsdtr. Vettland, død 1706. (2) Gift 1707, Kirsten Larsdtr. Midhassel, skifte 1725.

63. Kirsten Larsdtr. Midhassel, skifte 1725.

Tip-3-oldeforældre

88. Torkild Trondsen, død ca. 1670. Han blev gift med NN Jonsdtr.

89. NN Jonsdtr.

92. Isach Jørgensen, født ca. 1624, død 20 mar 1677 i Kvinesdal. Han blev gift med Abigael Danielsdtr. (Abel).

93. Abigael Danielsdtr. (Abel).

112. Ole Ånensen Øyvoll, født ca. 1650, skifte 1719/20. Arvede faderens gård på Øyvoll i Lista. I 1712 gjorde han en rejse til Holland og medbragte på hjemvejen sønnen Oles kiste med penge og klæder, i alt til en værdi af 34 rd. Han blev gift med Kirsten Steinarsdtr. Eigeland.

113. Kirsten Steinarsdtr. Eigeland, død 1728. Søster til Lars Steinarsen Skeime.

114. Tore Ånensen. Nævnt 1694 i et skifte på Vestre Hauge efter Øyvind Jonsen, hvor Tore bliver værge for Øyvind Jonsens dattersøn Arian Jonsen, efter at dennes mor Anne er død efter at have været gift i Holland. Tore nævnes her som Arians farbror. Han blev gift med Asgjer Børufsdtr.

115. Asgjer Børufsdtr. Købte i 1701 det halve Bjørnestad til selveje.

120. Steinar Nilsen Eigeland, født ca. 1624/26, skifte 1674. Nævnt på Eigeland i Lista under mandtallet i 1664/66, men er sikkert den Stian Nilsen, som nævnes samme sted i 1661 som ejer og bruger af ½ hud. I 1647 ejede en Steinar Vigmosestad ½ hud i Eigeland, men brugte det ikke. Navnet Eigeland betyder et sted bevokset med egetræer. Han blev gift med Gunild Jonsdtr. Nordhassel.

121. Gunild Jonsdtr. Nordhassel. (1) Hun blev gift med Ånen Olsen Buland, født 1626/34. (2) Hun blev gift med Steinar Nilsen Eigeland, født ca. 1624/26, skifte 1674.

122. Ånen Olsen Buland, født 1626/34. Brugte en halvpart af Buland i Lista, men fik halvparten af Øyvoll af svigerfaderen i sit første ægteskab med Anne Olsdtr. Ejede i 1679 ½ hud i Briseid, mens Anne havde 1/4 hud i Øyvoll. Ånen var iflg. Listaboka II "i 1668 stevnt som vitne i en sak mellom Pernille Rytter til Hananger og Ole Grimsby angående beite på hennes eng. Men Ånen kunne ikke møte 'for sin siugdom och suagheds schyld, aff dend grasserinde lang fer soet'". (1) Han blev gift med Anne Olsdtr. Øyvoll, skifte 1679. (2) Han blev gift med Gunild Jonsdtr. Nordhassel.

123. Anne Olsdtr. Øyvoll, skifte 1679.

124. Øyvind Tostensen Helvig, født ca. 1625, skifte 1711. Navnet skrives også Eivind. Han blev gift med Torbor Jonsdtr. Nordhassel.

125. Torbor Jonsdtr. Nordhassel.

126. Lars Aslaksen Midhassel, født ca. 1652-57, død 1733. Også benævnt Laurits. Drev en gård på Midhassel efter faderen. Nævnes også som præstens medhjælper. Han blev gift med Guri Evertsdtr.

127. Guri Evertsdtr., skifte 1721.

Tip-4-oldeforældre

184. Jørgen Thomassen Witloch, født i Trondheim?, begravet i Kvinesdal. Præst i Kvinesdal. Skal være kommet fra Trøndelag, men var af skotsk slægt.

186. Daniel Jakobsen, født på 1600-tallet i Sokndal. Lensmand i Sokndal. Også kendt med tilnavnet Haneberg. Han blev gift med Askier Leielsdatter Haukland.

187. Askier Leielsdatter Haukland. Fornavnet staves også Asgjerd.

224. Ånen Olsen Buland, (se samme person overfor i generationen 7) født 1626/34. (1) Han blev gift med Anne Olsdtr. Øyvoll, skifte 1679. (2) Han blev gift med Gunild Jonsdtr. Nordhassel.

225. Anne Olsdtr. Øyvoll, (se samme person overfor i generationen 7) skifte 1679.

226. Steinar Nilsen Eigeland, (se samme person overfor i generationen 7) født ca. 1624/26, skifte 1674. Han blev gift med Gunild Jonsdtr. Nordhassel.

227. Gunild Jonsdtr. Nordhassel, (se samme person overfor i generationen 7). (1) Hun blev gift med Ånen Olsen Buland, født 1626/34. (2) Hun blev gift med Steinar Nilsen Eigeland, født ca. 1624/26, skifte 1674.

242. Jon Reiersen Nordhassel, skifte 1682. Selvejer af en gård på Øvre Nordhassel i Lista, skyldsat i 1661 til 2½ hud. Skiftet i 1682 viser, at 1 hud 17½ engelsk i Nordhassel gik til Gunild, Torbor og Siri, mens 2 huder i Indre Veisdal i Hidra gik til Laurits og Anne. Sandsynligvis den, som i 1661 kaldes Jon Lunde. Han blev gift med Johanne Olsdtr.

243. Johanne Olsdtr.

246. Ole Torgrimsen Øyvoll, skifte 1682. Kåre Rudjord skriver i Listaboka I, s. 590: "Ole Torgrimsen er n. fra 1636. I 1645 betalte han koppskatt for seg sjøl, kone og datter. I 1658 mottok han 7 dlr. av Werner Nielsen - som var Laurits Galtungs fogd - for å ha deltatt som styrmann på Skipper Jan Brandt av Hollands skute fra Lister til Kristiania med utskrevne mannskaper. Han kvitterte med egen hånd. Året etter var han sjøl skipper og reiste sammen med en styrmann og en båtsmann til Frederikstad med en del 'meell' (dvs. korn). De reiste med lenets 'skøttebaad' og kornet var kirkens kontribusjon (ytelse til militært formål). For denne turen fikk Ola Øyvoll 24 dlr." Han var i 60-erne ved mandtallet i 1664/66. Han blev gift med NN.

247. NN, skifte 1670.

248. Tosten Toresen Helvig, født ca. 1596/98 i Helvig i Lista. Arvede en gård i Helvig, hvor han er nævnt i 1636, 1647 og 1661. Landskylden udgjorde lidt over 1½ hud.

250. Jon Reiersen Nordhassel, (se samme person overfor i generationen 8) skifte 1682. Han blev gift med Johanne Olsdtr.

251. Johanne Olsdtr., (se samme person overfor i generationen 8).

252. Aslak Midhassel. Drev en gård på Midhassel, som var krongods. Gården var i 1661 og 1666 skyldsat til ½ hud 2 engelsk. Aslak er sammen med Robert, en anden opsidder på Midhassel, nævnt i 1650-erne som brødre. De kaldes i 1657/58 for Mikkelsen, men i mandtallet 1664 Gundersen. Ved Roberts skifte nævnes broderen Sommund Gundersen Eigeland som arving, men ikke Aslak. Måske er de halvbrødre eller svogre.

Tip-5-oldeforældre

374. Leiel Haukland, død ca. 1626. Var en storbonde. Han ejede 2/3 af Haukland, hele Moi og Osen samt dele af Narvestad, Egelandsdal, Åtland i Gyland, Gautland i Sokndal samt Aniksdal i Varhaug, tilsammen vel 4-5 løb smør. Haukland var den største af gårdene. Navnet henviser til høgefugle. Leiel var lagrettsmann i 1591 og ofte senere. I 1610 blev han valgt som Lunds udsending til Kongehyldningen i Oslo. Han havde savbrug i elven på Moi.

492. Torgrim Arnfinnsen Øyvoll. Ejede Øyvoll i Lista fra 1600 til 1623. Han blev bondelensmand efter Mads Skriver og nævnes som 'lensmand paa Listir' 24. august 1604. Han nævnes sidste gang som lensmand i 1623.

496. Tore Øyvindsen Helvig. Arvede en del af bondegodset på Helvig, og af lensregnskaberne i 1614 fremgår desuden, at Tore Øyvindsen på Rødland fæstede 15 engelsk af kongsparten i Helvig, som hans afdøde far tidligere havde brugt.

Tip-6-oldeforældre

984. Arnfinn Torgrimsen Øyvoll. Ejer af Øyvoll i Lista. Var udsending til Kristian 4.'s hyldning i Oslo i 1591 sammen med lensmand Mads Skriver og nævnes også i 1594.

992. Øyvind Helvig. Lavrettemand i 1591 og ejede sammen med Niels [Helvig] bondegodset i Helvig, der er nævnt som fuldgård i 1594 (landskyld i 1618: 4½ hud), og der er tingsted på gården i 1400-tallet, måske på grund af den gunstige beliggenhed ved fjorden. Helvig havde områdets skipreide - betegnelsen for et område, som i krig skal stille med skib og mandskab - som nævnt i 1472. Navnet Helvig er gammelnorsk Helgavik, enten afledt af adjektivet heilagr eller af mandsnavnet Helge.


Jan Tuxens anetavle